Privacy beleid

Noah’s Trading BV, gevestigd aan Bijsterhuizen 1120-C 6546 AS te Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Bijsterhuizen 1120-C
6546 AS Nijmegen
+31 24 820 07 06

Dieke Theunissen is de Functionaris Gegevensbescherming van Noah’s Trading BV Zij is te bereiken via dieke@truckinterieur.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Noah’s Trading BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Adres
 • Bankrekeningnummer
 • BTW nummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via dieke@truckinterieur.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Noah’s Trading BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Noah’s Trading BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Noah’s Trading BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Noah’s Trading BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens  > Bewaartermijn > Reden

Personalia > oneindig > communicatie bevordering
Adres > oneindig > communicatie bevordering
E-mailadres > oneindig > communicatie bevordering
Bedrijfsnaam > oneindig > communicatie bevordering
Telefoonnummer > oneindig > communicatie bevordering
E-mailadres > oneindig > communicatie bevordering
Bedrijfsnaam > oneindig > communicatie bevordering
Adres > oneindig > communicatie bevordering
Bankrekeningnummer > oneindig > communicatie bevordering
BTW nummer > oneindig > communicatie bevordering

Delen van persoonsgegevens met derden
Noah’s Trading BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Noah’s Trading BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Noah’s Trading BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Noah’s Trading BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics
Naam: Google Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: oneindig

 • Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google hiervoor afgesloten
 • De gegevens van Google Analytics worden versleuteld en anoniem verwerkt.
 • Wij hebben ‘gegevens delen’ met Google uitgezet.
 • De Google Analytics-cookies niet worden gebruikt in combinatie met andere diensten van
  Google, zoals DoubleClick en AdWords.

Cookie: Google Fonts
Naam: fonts.googleapis.com
Functie: Zorgt voor verbeterde website weergave. Zorgt voor het weergeven van het juiste lettertype.
Bewaartermijn: oneindig

Cookie: Google Maps
Naam: maps.googleapis.com
Functie: Zorgt voor het tonen van een landkaart op de website.
Bewaartermijn: oneindig

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Noah’s Trading BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar dieke@truckinterieur.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Noah’s Trading BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Noah’s Trading BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via dieke@truckinterieur.nl.

Summer holidays!

Noah’s Pluche is gesloten wegens vakantie van 20 juli t/m 11 augustus 2024. Bestellingen die na 18 juli binnen komen zullen pas na de vakantie verzonden worden. Wij wensen u een fijne zomer!

 

Noah's Plush is closed for holidays from July 20 to August 11, 2024. Orders received after July 18 will be shipped after the holidays. We wish you a great summer.

 

Noah's Plush ist vom 20. Juli bis zum 11. August 2024 wegen Urlaub geschlossen. Bestellungen, die nach dem 18. Juli eingehen, werden nach den Sommerferien verschickt. Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer.

 

Noah's Plush sera fermé pour cause de vacances du 20 juillet au 11 août 2024. Les commandes reçues après le 18 juillet seront expédiées après les vacances. Nous vous souhaitons un bel été.

You have Successfully Subscribed!